14 października 2020

Pompy ciepła PCCO (CO/CWU)

Pompy ciepła typu powietrze/woda PCCO MONO posiadają budowę typu MONOBLOK złożoną z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Są przewidziane do ogrzewania, a także chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Możliwości zastosowania

Pompy ciepła PCCO MONO mogą stanowić samodzielnie pracujące źródło ciepła jak i współpracować z kotłem grzewczym w układzie tzw. ogrzewania hybrydowego. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na pracę pomp ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C. Maksymalna temperatura na zasilaniu  z pomp ciepła wynosi 55°C (do temperatury zewnętrznej 0°C) i 45°C (przy -25°C). Szczególnie zalecana jest współpraca pomp ciepła z systemem ogrzewania podłogowego (lub innego niskotemperaturowego płaszczyznowego). Do efektywnego podgrzewania wody użytkowej służą podgrzewacze wody serii OKC/HP o zwiększonej powierzchni wężownicy grzejnej. Dodatkowo pompy ciepła PCCO MONO mogą pracować w trybie chłodzenia aktywnego schładzając wodę nawet do 7°C.

Budowa i zasada działania pomp ciepła typu PCCO MONO

Pompy ciepła PCCO MONO składają się z dwóch jednostek. W jednostce zewnętrznej znajduje się kompletny obieg chłodniczy. Nie jest tutaj wymagana ingerencja dla jego napełnienia przed uruchomieniem pompy ciepła. Ogranicza to czas i koszty prac montażowych. Jednostki są połączone przewodami z wodą grzewczą. Dla zabezpieczenia przed zamarzaniem opracowano innowacyjny system ochrony.

 

Praca samodzielna lub współpraca z kotłem grzewczym w układzie hybrydowym

W zależności od standardu energetycznego budynku, zapotrzebowania ciepła oraz rodzaju instalacji grzewczej, pompy ciepła PCCO MONO mogą stanowić samodzielne źródło ciepła lub wspomagające pracę kotła grzewczego. W budynku niskoenergetycznym stosowany może być tzw. tryb monoenergetyczny pracy pompy ciepła, gdzie w razie większego zapotrzebowania ciepła włączany może być podgrzewacz elektryczny (wbudowany w jednostce zewnętrznej lub zastosowany dodatkowo na wodzie grzewczej). Budynek nie wymaga wówczas podłączenia do sieci gazociągowej. Dla budynków starszych lub nowych o większych potrzebach cieplnych i korzystających z ogrzewania grzejnikowego, zastosowanie znajduje tryb biwalentny pracy pompy ciepła. Przy określonej temperaturze zewnętrznej zostaje włączany kocioł grzewczy, który pracuje albo równolegle, albo zamiast pompy ciepła (w zależności od rodzaju kotła i paliwa – wpływającego na koszty eksploatacyjne).